Rosmus, Skibiński Adwokaci
Spółka Partnerska 


ul. Uniwersytecka 27/28 lok. 1 A, 50 – 145 Wrocław
tel: +48 71 735 17 55
fax: +48 71 735 17 44
e-mail: sekretariat@rsalegal.pl


nr KRS 0000375432
NIP: 897-176-99-31
REGON 021442167
nr rachunku bankowego:
Bank Handlowy w Warszawie S.A
nr 74 1030 0019 0109 8530 0030 3662